Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Dorpsstraat 158, 7468CT Enter

DeEntergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Dorpsstraat 158, 7468CT Enter.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Aan de Dorpsstraat 158, 158a en 158c te Enter is het Café en zalencentrum de Kröl gevestigd. Deze horecaonderneming is een begrip in Enter en wordt inmiddels door de derde generatie gerund. De horeca activiteiten worden in 2023 beëindigd wegens gebrek aan opvolging. Initiatiefnemer heeft een koopovereenkomst gesloten met de eigenaren van de Kröl en heeft het plan om deze locatie te herontwikkelen naar een kleinschalige woonzorgvoorziening voor ouderen met geheugen en/of somatische aandoeningen.Er worden studio’s gecreëerd voor 20 personen, daarnaast wordt binnen het volume van het hoofdgebouw een bedrijfswoning gerealiseerd. Met deze ontwikkeling wordt leegstand en toekomstige verval voorkomen en wordt het tekort aan zorg voor deze doelgroep in de gemeente Wierden aangevuld.Op 9 mei 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een kleinschalige woonzorgvoorziening op de gronden van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Centrum Enter, herziening Dorpsstraat 158, 158a, 158c’. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen.InzageHet bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen vanaf 20 december 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage bij bouwen en wonen in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is daarnaast vanaf 20 december 2023 in te zien op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn= NL.IMRO.0189.BP2023000003-VA01Beroepschrift indienenHet kan zijn dat u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad. Dit kunt u (als belanghebbende) aangeven bij de rechtbank: binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Dit heet ‘beroep aantekenen’. U kunt alleen beroep aantekenen als u op een eerder moment een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-wijzigingsplan. Het kan ook als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest eerder een zienswijze in te dienen.Wilt u een beroepschrift indienen? Stuur dan een brief naar de:Afdeling bestuursrechtspraakRaad van Statepostbus 200192500 EA Den HaagDie brief is uw beroepschrift. In het beroepschrift moeten in ieder geval uw naam en adres staan, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. In het beroepschrift schrijft u verder waarom u in beroep gaat (de gronden van het beroep). Tot slot moet u het beroepschrift ondertekenen en een kopie van het besluit meesturen.Voorlopige voorziening Als u een beroepschrift indient, kunt u tegelijkertijd ook aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.Kosten In beroep gaan en indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Raad van State (tel. 070-4264251)Meer weten?Als u vragen heeft over het bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deEntergids.nl op 16-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Enter, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEntergids.nl
Redactie deEntergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Enter
  2. gmb-2023-537244

Gerelateerde berichten