Bestemmingsplan "Enter dorp, herziening Reggestraat ong. (naast nummer 4)"

DeEntergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan "Enter dorp, herziening Reggestraat ong. (naast nummer 4)".

Meer informatie over deze bekendmaking:

Initiatiefnemer heeft het plan om op de gronden ten noorden van de Reggestraat 4 gelegen een vrijstaande woning te realiseren met toepassing van de beleidslijn ‘toevoegen woningen binnen de bebouwde kom’. Het plangebied bestaat uit het perceel Reggestraat ongenummerd (naast nummer 4) in Enter. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Wierden, sectie E , nummer 10833 en 10835. Het plangebied ligt aan de noordkant van Enter.Op basis van het geldende bestemmingsplan “Enter Dorp, herziening Wierdenseweg 2” ontbreken ter plaatse de gewenste bouwmogelijkheden. Om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is een bestemmingsplanherziening nodig. Dit bestemmingsplan toont aan dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en voldoet aan de door de gemeente gestelde voorwaarden.Inzage Het ontwerpbestemmingsplan staat vanaf 27 december 2023 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2023000019-ON01 Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 27 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Om het plan in te zien, dient u hiervoor een afspraak te maken via https://afspraken.wierden.nl . Zienswijze indienen Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:• Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.• Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.• Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen. Vervolg procedure Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Wiezer en op de website van de gemeente.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deEntergids.nl op 16-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Enter, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEntergids.nl
Redactie deEntergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Enter
  2. gmb-2023-537594

Gerelateerde berichten