Bestemmingsplan "Enter dorp, herziening Stationsweg 1"

DeEntergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan "Enter dorp, herziening Stationsweg 1".

Meer informatie over deze bekendmaking:

Aan de Stationsweg 1 te Enter ligt het perceel ’Stationsweg 1’, beter bekend als gemeente Wierden, sectie L, perceelsnummer 01212. Het achterste (zuidelijke) deel van dit perceel grenst aan de Krompatte. Op dit achterste deel rust momenteel de bestemming ‘Agrarisch’. Initiatiefnemer heeft nog beschikbare vierkante meters voor een bijbehorend bouwwerk en wil dit bijbehorend bouwwerk realiseren op het achterste deel van zijn perceel. Initiatiefnemer wil daarom de aldaar geldende bestemming ‘agrarisch’ omzetten naar ‘wonen’.Doordat de gewenste ontwikkeling niet mogelijk is op basis van het vigerende bestemmingsplan, heeft initiatiefnemer een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan staat vanaf 20 december 2023 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2023000005-ON01 Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 20 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Om het plan in te zien, dient u hiervoor een afspraak te maken via https://afspraken.wierden.nl . Zienswijze indienen Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren:• Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.• Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.• Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen. Vervolg procedure Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Wiezer en op de website van de gemeente.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deEntergids.nl op 16-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Enter, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEntergids.nl
Redactie deEntergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Enter
  2. gmb-2023-537660

Gerelateerde berichten